KPSS-2021/10 Sözleşmeli Sağlık Personeli Göreve Başlama İşlemleri

KPSS-2021/10 Sözleşmeli Sağlık Personeli Göreve Başlama İşlemleri detayları

KPSS-2021/10 Sözleşmeli Sağlık Personeli Göreve Başlama İşlemleri detaylı bilgiler vereceğiz.KPSS-2021/10 Sözleşmeli Sağlık Personeli ne zaman başlıyor işte detaylı bilgiler.

KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığı Sonuçları göre istihdam edilecek sözleşmeli personellerin atama işlemleri, arşiv araştırması işlemleri tamamlandıktan sonra yapılacağı duyuruldu. KPSS-2021/10 Sözleşmeli Sağlık Personeli bugün göreve başlama ilgili duyurular yayınlandı. Yazımızda KPSS-2021/10 Sözleşmeli Sağlık Personeli gereken evrakları bulabilirsiniz. İsterseniz Yönetim hizmetleri genel müdürlüğü (YHGM) sayfasından duyuruya da okuyabilirsiniz.

Buna istinaden arşiv araştırması işlemleri tamamlanıp İl sağlık müdürlüklerini gönderildi.

  • KPSS-2021/10 göreve başlama işlemleri Ek-3 de belirtilen komisyonlar tarafından yapılacaktır.

Ek-3 başvuru komisyonları

Başvuru Komisyonları

  • Atama şartlarını taşıyan adaylar, göreve başlamadan önce eski görevleriyle ilişkilerinin sona erdirmiş olması gerekmektedir.
  • Adayla göreve başlama işlemleri için Ek-1 de belirtilen belgeleri hazırlaması gerekmektedir.
  • a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanını, adres bildirimini, görevini devamlı
    yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanını, adli sicil kaydı yazılı
    beyanını ve erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını içeren (Ek–2)
    Form,
    b) Diploma aslı veya noter onaylı örneği, diplomanın henüz düzenlenmemiş olması
    halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre düzenlenmiş, daha
    sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgeler,
    c) Mezuniyet durumunu gösteren https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-mezunbelgesi-sorgulama e-Devlet internet adresinden alınacak mezun belgesi, (Lisans ve Ön lisans
    mezunları için)
    ç) KPSS-2021/10 yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı,
    d) 2 adet vesikalık fotoğraf,
    e) Mal Bildirim Beyannamesi, (Doldurulup kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)
    f) e-Devlet internet adresinden alınacak Sigortalı Hizmet Cetveli dökümü.
    (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu)
    • Adaylardan istenen diploma ve diğer belgelerin suretleri, asılları adaylarca ibraz
    edilmesi kaydıyla başvuru komisyonları tarafından tasdik edilerek işleme alınacaktır.
    AÇIKLAMA VE UYARILAR
    1- Adaydan, kimlik bilgilerine ilişkin olarak ayrıca bir bilgi veya belge istenmeyecek
    ancak bu beyanının teyidi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da yer aldığı
    nüfus cüzdanı aslını göstermesi talep edilecektir.
    2- Adayların kimlik ve adres bilgilerine ilişkin beyanlarının doğruluğu Kimlik Paylaşım
    Sistemi aracılığıyla araştırılacak, adli sicil ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı beyanlarının
    doğruluğu, yetkili adli ve askeri mercilerden alınacak bilgilerle teyit edilecektir.
    3- Adayların e-Devlet internet adresinden almış oldukları mezun belgelerine ait “Belge
    Doğrulama” işlemi ilgili başvuru komisyonları tarafından
    https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama internet adresinden T.C Kimlik Numarası ve belge
    üzerinde bulunan barkod numarası ile yapılacaktır.
    4- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler göreve başlatılmayacak,
    göreve başlatılmış olanların hizmet sözleşmeleri feshedilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında,
    26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere
    Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kendilerine bir bedel ödenmiş
    ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

  • Belirtilen belgeler hazırlanarak 20.01.2022 – 07.02.2022 tarihleri arasında saat 17:00 kadar ilgili komisyonlara teslim etmesi gerekmektedir.
  • 4 ve 5 inci maddede belirtilen durumlar hariç, başvurular şahsen yapılacaktır. Posta, kargo veya kurye ile başvuru kabul edilmeyecektir.

KPSS-2021/10 Sözleşmeli Sağlık Personeli Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru

KULLANICILAR BUNLARA DA BAKTI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu